tel. : +48 17 7482250

/

e-mail : mto@zsm.resman.pl

organizacja szkolenia
personelu obsługi technicznej

Działalność Organizacji:


MTO – Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie


Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej MTO Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniami UE oraz na podstawie Certyfikatu Zatwierdzenia Organizacji Szkolenia i Egzaminowania w Zakresie Obsługi Technicznej nr. PL.147.019 wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 4 sierpnia 2015 r. upoważniona jest do:

  1. Prowadzenia szkoleń podstawowych do licencji B3 dla uczniów ZSM w ramach nauczania w zawodzie technik mechanik lotniczy,
  2. Prowadzenia szkoleń podstawowych do licencji B3 dla kandydatów nie będących uczniami ZSM,
  3. Przeprowadzania egzaminów teoretycznych do licencji B3, włącznie z egzaminowaniem kandydatów, którzy nie uczęszczali na szkolenie podstawowe,
  4. Wystawiania certyfikatów w następstwie pomyślnego zakończenia zatwierdzonego szkolenia podstawowego lub zdanych egzaminów.

Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie, Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklubu Rzeszowskiego i Aeroklubu Podkarpackiego, a wydawane certyfikaty są uznawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Upoważnienia Organizacji:


MTO – Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie


Szkolenia

MTO Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie jako Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej PART-147 zajmuje się szkoleniem w zakresie modułów tematycznych obowiązujących do uzyskania licencji mechanika lotniczego kategorii B3 oraz innych szkoleń związanych z tematyką lotniczą w tym szkoleń uzupełniających i odświeżających dla organizacji lotniczych.

Egzaminy

Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej MTO Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przeprowadza egzaminy modułowe z wiedzy teoretycznej.

Do pobrania

Wykaz ośrodków szkolenia MTO Part-147,
oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu MT,
dziennik praktycznego szkolenia obsługowego,
dziennik szkolenia praktycznego,
dziennik pracowni elektrycznej i elektronicznej.

Kontakt:


MTO – Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie


Organizacja Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej MTO
Zespół Szkół Mechanicznych ul. Hetmańska 45A 35-078 Rzeszów

Kierownik Odpowiedzialny: Sławomir Świetlik
tel. +48 (17) 7482250
e-mail: dyrektor@zsm.resman.pl

Kierownik Szkolenia: Adam Dytko
tel. +48 (17) 7482260
e-mail: adadyt.242@edu.erzeszow.pl

Kierownik Jakości: Maciej Domiszewski
e-mail: mdom@prz.edu.pl

Kierownik ds.Egzaminów: Bogdan Czach
e-mail: bogcza.182@edu.erzeszow.pl